Artwork

ritim serisi

eserlerin kavramsal tanımı Kentsel dokuyu oluşturan ögeler, yeni yaşam dinamikleri ile kenti oluşturan RİTİMLER bir bütündür. Resimlerim, form, ışık, doğa ve renk gibi elementlerden oluşmuş olup, bu birleşimin sonucunda kentin fiziki yapısı ile şekillenir ve tüm bunlar kentsel mekânlarda sanatımının yaratılmasına olanak sağlar. Gözlenen ve deneyimlenen bütün çevresel faktörler ile sanatın iç içe geçmesiyle uyum … Devamı / Read More

kırılma serisi

eserlerin kavramsal tanımı; “Hayatımın, sayısız parçaya bölünen kristal parçaları gibi dağılarak paramparça olacağı ve geçmişin esaretinden kurtulup geleceğime tanıklık edeceğim hiç aklıma gelmezdi. Ta ki o güne dek…” * Zaman şimdidedir. Geçmiş ve gelecek şimdinin ikizlenmesidir. Kırılma ise bir daha geri dönülmeyen ve geçmişi tek başına var etmeyi ortadan kaldıran yeni bir hikâyenin başlangıcıdır. Hepimizin … Devamı / Read More

hız serisi

eserlerin kavramsal tanımı; ‘Hızlı’ bir Dünya’da yaşıyoruz, yani her şeyin hızlı bir biçimde üretilip tüketildiği bir Dünya’da. Böyle bir durumda dış Dünya’nın kendi zamanı ve mekânı içinde kavranması, onun dinamizmiyle özdeşleşmeden mümkünmüş gibi görünmüyor. ‘Hız’ kavramına dair gözlem ve deneyimlerin sonucu olan bu çalışmalar, hareketli bir anın sabitleştirilip dönüştürüldüğü bir Dünya’yı ima eder. Bu Dünya, … Devamı / Read More