hız serisi


eserlerin kavramsal tanımı;

‘Hızlı’ bir Dünya’da yaşıyoruz, yani her şeyin hızlı bir biçimde üretilip tüketildiği bir Dünya’da. Böyle bir durumda dış Dünya’nın kendi zamanı ve mekânı içinde kavranması, onun dinamizmiyle özdeşleşmeden mümkünmüş gibi görünmüyor.

‘Hız’ kavramına dair gözlem ve deneyimlerin sonucu olan bu çalışmalar, hareketli bir anın sabitleştirilip dönüştürüldüğü bir Dünya’yı ima eder. Bu Dünya, sürekli devinim içindeki kalabalıklar içinde kayboluşumuzun da kabullenişidir aslında.