ritim serisi


eserlerin kavramsal tanımı

Kentsel dokuyu oluşturan ögeler, yeni yaşam dinamikleri ile kenti oluşturan RİTİMLER bir bütündür.
Resimlerim, form, ışık, doğa ve renk gibi elementlerden oluşmuş olup, bu birleşimin sonucunda kentin fiziki yapısı ile şekillenir ve tüm bunlar kentsel mekânlarda sanatımının yaratılmasına olanak sağlar. Gözlenen ve deneyimlenen bütün çevresel faktörler ile sanatın iç içe geçmesiyle uyum ya da uyumsuzluk olarak yeni bir RİTİM oluşturur.

Tarihsel süreç olarak sanayi ve teknolojinin hızının bir şekilde kent yaşamına girmesi ve psikolojiye etkisi bakımından bu mekanik hareketlilik bu hayatın dinamizmi ile ortaya çıkar.

Sürekli bir devinim içindeki bu döngü, gündüzün geceye, aydınlığın karanlığa, durağanlığın hareketliliğe dönüşmesi ile yaşamsal bir RİTİM içinde yerini alır. Bu ritim ile kendini var eden birey, hayatın dinamizmi içinde kaybolur.