olayın öyküsü

olayın öyküsü
olayın öyküsü
(Dişil)
tuval üzerine transfer ve yağlıboya
(110x180cm) 2018

olayın öyküsü
olayın öyküsü
(Eril)
tuval üzerine transfer ve yağlıboya
(110x180cm) 2018


eserlerin kavramsal tanımı;

    “Tahakkümünün kalıcı bir biçimde bedenlere kazıdığı izler ve bu izler aracılığıyla nasıl etkiler yarattığını anımsamak, kendileri üzerindeki tahakkümde bir sorumluluk payı biçen şu bilhassa sinsi tahakküm şekline dayanarak sunmak anlamına gelmez.”*

Bedenin her türlü tahakküme maruz kalmaları toplumsal şiddetin belgeleriyle rıza ve kabullenişin karşı duruşudur. “Olayın Öyküsü”nde adli kurumlarca tespit edilen resmi yazı dilinin bir imge olarak ifadesi ve bu bedenlerin Vücut Diyagramları üzerinden işaretlenmesi biçimsel ve düşünsel her türlü “Şiddet”i temsil eder.

Şiddete maruz kalmış bedenlerdeki izleri, toplumsal örgünün sinsice talep ettiği gibi saklamak yerine belgelerle , olmuş olanı korkmadan olduğu gibi göstermek kahramanca bir eylemdir. Çünkü hakikat unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş olanın hafızaya Kahramanca tekrar geri çağrılmasıdır.

*  Bourdieu, Pierre, “Eril Tahakküm”, (2014), Bağlam Yayınları., sf56