hava kararmadan evde ol!

hava kararmadan evde ol

Teknik : Kayan Yazılı Led Tabela (Boyut:36x65x7cm) 2017

kayan yazılı led tabela

Teknik : Kayan Yazılı Led Tabela (Boyut:36x65x7cm) 2017

performans videosu

kırılmış kristal avize estelasyonu


kırılmış kristal avize enstelasyonu (100x160x10cm) 2018


eserlerin kavramsal tanımı;

“İçinde yaşadığımız gerçeklik bizim dilsel yapımızın bir ürünüdür. Dil gerçekliği yeniden üretmez ancak simgesel olan gerçekliğin yerini alır.”*

Tıpkı bu, “ben” üzerinde eril tahakküm kuran “Hava kararmadan evde ol!” ifadesi gibi. Oysa egemen kültürü domine eden zihniyet olarak eril tahakküm “(…; bağımsızlık ve yönetme gücüne güvenen bütün erkeklerin gizli suç ortaklığıdır.)”**

Eril tahakkümü düşünmek (ya da genel anlamıyla hegomonik erkekliği düşünmek) aslında muhalif bakış açılarının ve ideolojilerinin nasıl bastırıldığını da düşünmeyi gerektirir. İçinde hegomonik erkeklik barındıran bütün meseleler; erkeklerin hakim, kadınların tâbi durumda olduğu ataerkil düzenin meşrulaştırılmış halidir.

Hegomonik Erkeklik, Toplumsal süreçler içerisinde idealize edilmiş bir erkek formunun cinsiyet düzeni içinde işleyen bir kavramdır. Kavramın asıl değeri, erkeklerin kadınlara ve birbirlerine karşı kurdukları tahakküm ilişkilerinin üzerinden işleyen iknâ ve rıza pratiklerine gönderme bulunmasında yatmaktadır. Devlet, din ve medya gibi kurumlar vasıtasıyla nasıl tüm toplumlara yayıldığına işaret eden bir kavramdır .

Bu sorun bugün bile farklı hal, duruş, sebep, sorun gözetmeksizin ciddi bir meseledir. Bu mesele bedensel yada ruhsal tecrübeler, kültür ve kişilik arasındaki ilişkileri belirleyen psikomatik bir problemdir.

*Kolektif (2005), Kadife karanlık, Su yayınevi

**(Alıntılayan ; H. Bahadır Türk (2008)sf.1) ;,
Aktaran; ‘’Eril Tahakkümü Yeniden
Düşünmek: Erkeklik Çalışmaları İçin Bir İmkân Olarak Pierre Bourdieu”
Adorno, 2002, sf:47